elektroninis oscilografas

elektroninis oscilografas
elektroninis oscilografas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. cathode-ray oscillograph vok. Elektronenstrahloszillograph, m; Kathodenstrahloszillograph, m rus. электронно-лучевой осциллограф, m pranc. oscillographe cathodique, m; oscilloscope cathodique, m

Automatikos terminų žodynas. – Vilnius: Technika. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • elektroninis oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Oscilografas, kuriame yra elektroninis vamzdis bei elektroniniai įtaisai elektronų pluoštui vertikaliai ir horizontaliai atlenkti. atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • elektroninis oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis įtaisas elektrinių dydžių laikiniams kitimams stebėti ir (arba) registruoti. atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron oscillograph vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • elektroninis oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo ir registravimo įtaisas tolydiesiems periodiniams iki 50 GHz dažnio virpesiams, impulsiniams ir neperiodiniams iki 0,1 ns ir mažesnės trukmės elektriniams reiškiniams stebėti ir …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • elektroninis oscilografas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cathode ray oscillograph; electron oscillograph vok. Elektronenstrahloszillograph, m; Katodenstrahloszillograph, m rus. электронно лучевой осциллограф, m; электронный осциллограф, m pranc. oscillographe …   Fizikos terminų žodynas

  • elektroninis perjungiamasis oscilografas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. oscillograph with electronic commutation vok. Oszillograph mit elektronischer Umschaltung, m rus. осциллограф с электронным переключением луча, m pranc. oscilloscope à commutateur électronique …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Optinis arba elektroninis įtaisas elektrinių dydžių laikiniam kitimui stebėti arba registruoti. atitikmenys: angl. oscillograph vok. Oszillograph, m rus. осциллограф, m pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • dvipluoštis oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis oscilografas, kuriame yra elektroninis vamzdis su dviem nepriklausomai valdomais elektronų pluoštais ir atskiromis pluoštų atlenkimo sistemomis. Tokio oscilografo ekrane… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • daugiapluoštis oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis oscilografas, kuriame yra elektroninis vamzdis su keliais nepriklausomai valdomais elektronų pluoštais ir atskiromis pluoštų atlenkimo sistemomis. Tokio oscilografo ekrane… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • impulsinis oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis oscilografas impulsinių signalų parametrams (formai, trukmei ir amplitudei) stebėti ir matuoti. Pasižymi labai plačia dažnių praleidimo juosta. atitikmenys: angl. pulse… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • spartusis oscilografas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektroninis oscilografas, kuriame naudojant specialias skleidimo priemones galima tirti labai sparčius periodinius ir pavienius vyksmus. atitikmenys: angl. high speed oscillograph vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”